Изследвания на водите

Нова култура и методи за откриване причините на множество заболявания са в центъра на редица провеждани изследвания над питейните води. В някои от провежданите проучвания става ясно, че повечето от бактерии открити в инсталациите на чешмяната вода са от невинен произход. Според други става ясно, че бактерията Legionella може да причини Легионерска болест. Бактериологично изследване на водни проби с конвенционален метод показва, че бактерията Legionella, не е патогенен. Затова изследователите разработват специфичен метод за улавянето на Legionella pneumophila, а откриването става на база ДНК техники, които могат да бъдат използвани, за да се определи дали и как Legionella pneumophila присъства в рамките на 4 часа след приема на водата.

Специалните анализи на Legionella бактерии във водните системи позволяват и да стане ясно, дали наличието на Legionella, съществува в различните източници на вода, в инсталациите и да бъдат взети навременни и превантивни мерки.

Досегашните опити не могат да покажат до колко безвредни са видовете на бактерията във водата. Реално типовете и подтиповете й са повече от 50 различни видове Legionella бактерии. Последните изследвания показват, че повечето от бактерията Legionella намерени във водните инсталации са от невинен вид. Този вид никога не е причинява случаи на болести.

В лаборатории са проведени и множество други опити, които да представят и потенциала на патогенната форма на Legionella, а това неминуемо обяснява и защо трябва да бъдат взети мерки за почистване на инсталациите. Първият и количествен молекулярно биологичен състав на Legionella има за цел да покаже как се развива бактерията в рамките на по-дълъг период от 7 до 10 дни. Изследователите разработват молекулярно биологичен метод на базата на реално време PCR (полимеразна верижна реакция). Процедурата, която се използва Q-PCR и анализираните резултати на Legionella pneumophila, свидетелстват за наличие във водата и в рамките на 4 часа. В тази реакция PCR, характерната част на ДНК усилва забележимо количеството си. Методът на Q-PCR открива всички Legionella pneumophila в ДНК, дори в случаите, когато произхожда от мъртви бактерии. За правилното интерпретиране на резултатите от анализа се изисква информация за управление и дезинфекция на водите. Методът на Q-PCR може да се използва като бърз начин за откриване и анализ на водни проби. Когато резултатите покажат отрицателни стойности, мерки за по-нататъшно действие не са необходими. При положителен резултат се стига до повторни изследвания, чрез нов метод за отглеждане е необходимо, още в същия ден.